âm mưu

  1. S

    Kỳ ảo Phiêu lưu: Cuốn sách thứ 9

    Tên truyện: Cuốn sách thứ 9 Tác giả: Sử Trung Hầu Tình trạng sáng tác: 4/49 (không tính chương dẫn) Tình trạng đăng: 1/49 (không tính chương dẫn) Thể loại: Phiêu lưu kì ảo Độ dài: Chương dẫn và chương mở đầu khoảng 1500-2000 từ, các chương sau tùy nội dung mà số từ dao động 2500-3000 từ, có thể...
Bên trên