sài gòn

  1. ngoctrai

    Thơ Rượu và em

    Em hỏi thật anh, giữa em và rượu ? Thì anh ơi, anh sẽ chọn bên nào? Câu hỏi buồn nghe đơn giản làm sao! Trong giây phút, anh vô cùng bối rối Nếu chọn em, nghĩa là anh nói dối! Còn rượu ư?... anh nói thật sai lời. Rượu và em là nắng rớt mưa rơi. Mà mưa nắng suốt đời luôn tiếp nối, Rượu...
Bên trên