sáng tác

  1. T

    Truyện ngắn Tự Sự Về Cuộc Đời Của Một Người Lớn(18-85)

    Tự sự về cuộc đời của một người lớn (18-85) Trong cuộc sống của người trưởng thành, tuyệt đối không có hai chữ 'dễ dàng'. Từng bước từng bước, đều phải ngàn lần đắn đo suy nghĩ, tính toán đúng sai. Chỉ một lần suy nghĩ không thấu đáo, có thể huỷ hết cả một chặng đường dài đã và đang cố gắng...
Bên trên