suyngam

  1. X

    Thơ ĐUỔI ĐƯA TUỔI TRỜI

    Ngày nắng mang mưa đi xa Chang chang Ngày mưa tắt nắng vườn nhà Giăng giăng Ngày mưa trong nắng nắng trong mưa Lưa thưa ương ẩm đuổi đưa tuổi trời.
Bên trên