thơ tự do

  1. Hướng Tây

    Thơ Ngày thu

    Nắng nương vàng Lá điêu tàn Dưới trời lá rụng Nghe loạt xoạt trong mùa lá buồn thương những linh hồn sầu thảm... Tôi rụng rã tơi bời vì màu hoa chóng nhạt phai.
Bên trên