tuoitre

  1. X

    Thơ ĐUỔI ĐƯA TUỔI TRỜI

    Ngày nắng mang mưa đi xa Chang chang Ngày mưa tắt nắng vườn nhà Giăng giăng Ngày mưa trong nắng nắng trong mưa Lưa thưa ương ẩm đuổi đưa tuổi trời.
  2. X

    Tình yêu KÍ ỨC CỦA MƯA

    CHƯƠNG I NGÀY GIÓ ĐÔNG – SÀI GÒN 2006 Định mệnh đã sắp bày cho chúng ta gặp nhau đúng vào khoảnh khắc mà đôi khi ta đánh rơi chính mình vào thế giới của một ai đó, để rồi nó viết nên cuộc đời của mỗi chúng ta. Vô tình hữu tình 1. Kỳ Thư ngồi im bặt trong cánh gà, đôi chân co víu sắp...
Bên trên