Thảo luận Bạn thích sách giấy hay sách điện tử?

miakhal872

Gà con
Gạo
0
Re: Bạn thích sách giấy hay sách điện tử?
Ebooks are my favorite, then audiobooks. I can barely bring myself to read a paper book these days - I only buy them if the book is out of print/unavailable in digital format.
 

Hexagon

-trong sáng-
Gạo
4.968
Re: Bạn thích sách giấy hay sách điện tử?
Sự lo sợ sách điện tử đè chết sách giấy đã không còn nữa, ngược lại sách điện tử lại thúc đẩy sách giấy phát triển. Sách giấy giờ đây được coi là thành tựu dựa vào quy trình xuất bản khó khăn, nhiều tác phẩm nhờ sự nổi tiếng của bản điện tử nên đã được xuất bản sách giấy.
 
Bên trên