Đề cử những cái nhất của Diễn Đàn

Mint

Gà rừng
Nhóm Biên tập
Gạo
1.990
Viết cái chủ đề này là vì cảm thấy rằng nhà mình bây giờ khá là đông vui rồi, thành phần cũng khá là phong phú, nhiều loại hình nên đương nhiên sẽ có cái gọi là "điển hình", đại diện cho các loại "nhất"... Hóng hớt nhất? Thần bí nhất? Xấu tính nhất? Tốt bụng nhất? ..v..v...
Mọi người cũng đề xuất để liệt kê những cái nhất nhất của Diễn Đàn nào! %%-:D%%-
686343201_1370678850.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Đề cử những cái nhất của Diễn Đàn
Tổng vào để liệt kê danh sách nào. :)
 
Bên trên