Thơ Quên cắt

blankboy2002

Gà cận
Gạo
28
Ta đã quên cắt
Giọt lệ trên mắt

Ta đã quên cắt
Tâm nhĩ, tâm thất

Lẽ ra ta đã phải chết đi
Lẽ ra ta đã chẳng còn gì
Ngoài những nghĩ suy dị dạng
Ngoài khối hình dáng tầm thường
Ngoài những vết thương vón cục
Mưng mủ với xoắn khuẩn làm tổ
Ta là một cái vỏ an toàn
Một cái tổ an toàn
Một cú nổ an toàn
Và ta chết an toàn

Ta đã quên cắt
Dây xanh dây đỏ

Ta đã quên cắt
Mong manh hơi thở

Ta dán lên mắt
Tương lai rạng rỡ

Để ta quên rằng
Ta đã quên cắt
 
Bên trên