Thơ Thêm một định nghĩa dành cho Tôi

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
357
Gạo
6,0
Tôi
Là vầng trăng treo lá phăng-teo

Tôi
Là bài thơ không chữ không tác giả

Tôi
Là phần ăn theo của số đông

Tôi
Là xi măng, thép, đá, sỏi, bê tông

Tôi
Là siêu khái niệm định nghĩa Tôi

Tôi
Là sự cụ thể hoá của Con Người

Tôi
Là một dị thuyết cần giấu đi

Tôi
Là kính chiếu yêu, nhìn thấu Mi

Ta
Là Tôi, có khác chăng?

Mi?
- Là Tôi, cũng vậy mà!

Ta
Là Tôi, đâu phải Mi?

Mi?
- Là Ta...
Thôi bỏ đi.

Tôi
Là Ai?
Đây
Là Đâu?
In Hoa
Linh Tinh
Hết Cả CÂU
Chắc Để ĐỌC Thấy Dễ Hơn Thôi
Thêm Một Định NGHĨA Dành Cho tôi.
 
Bên trên