Thơ Tiếng động... rừng xanh

hienhienspc

Gà con
Gạo
0
( Có ai đã vào rừng chơi một mình chưa? Thật thích thú và vui làm sao. hjhj)

Cành hoa xinh đung đưa bên bờ suối,
Chú chim vàng ngó xuống dòng sông xanh.
Nỉ non sao tiếng ca hát trong rừng,
Gió truyền cành nhảy nhot khắp đồi non.
 
Bên trên