Thơ Về đi anh...

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Gạo
1.000
Về đi anh... về với người đang đợi
Em quen rồi bao thế cuộc đổi thay
Dăm câu từ tạ âu chỉ là giấy
Chốc đắm say ru hời tình hoang lạnh


Về đi anh... kẻo đêm Xuân tàn nhanh
Tiếng ái ân như thoáng mưa ngày Hạ
Ước hẹn nào trôi theo dòng Thu giá?
Em cười tròn giữa phố lạ chiều Đông


Há còn thương vay... những cơn bão lòng
Phai loãng rồi đã một lần bên nhau
Người về cuối ngạn tiễn kẻ giang đầu
Hỏi quên hay nhớ vũng sầu mênh mang


Cảm phận bạc nên em chọn lỡ làng
Hợp tan u huyễn há oán trời cao
Ừ thì... vui hộ anh mộng loan đào
Duyên vốn mỏng trách gì nợ chẳng sâu...

-U Huyễn-
 
Re: Về đi anh...
"Há còn thương vay... những cơn bão lòng
Phai loãng rồi đã một lần bên nhau
Người về cuối ngạn tiễn kẻ giang đầu
Hỏi quên hay nhớ vũng sầu mênh mang"

Mình thích nhất khổ thơ này. Nhưng mình thích dùng từ "mảnh sầu" hơn "vũng sầu".:-/
 
Bên trên