hiện đại

  1. S

    Linh dị Chồng Quỷ Tuyệt Mỹ - Cập Nhật - Vĩ Nhất

    Tên Hán Việt: Ta Tuyệt Mỹ Quỷ Phu Tác giả: Vĩ Nhất Edit: Sant Tôi là Mục Linh Nhi, sinh ra vào giữa tháng 7 quỷ tiết, sinh đúng lúc quỷ môn mở ra, trăm quỷ hoành hành. Mẹ tôi sau khi sinh ra tôi đã rời khỏi nhân gian, trong mệnh tôi mang sát, thân thể là cực âm, trời sinh đã khác lạ, nối giữa...
Bên trên