hoainiem

  1. X

    Thơ Mưa Rào Nắng Trưa

    Em ngày xưa thật lạ Chỉ biết yêu hết dạ Đôi bàn tay ngọc ngà Anh đan ngón thiết tha Những năm tháng mộng hoa Yêu Người yêu thuần khiết Canh cánh niềm cách biệt Luyến tiếc… đời chênh vênh Rồi ngày ấy cũng đến Anh con thuyền lênh đênh Đỗ trăm sông ngàn bến Nào phải mình ên em...
Bên trên