1/6 của "Mẫu giáo lớn".

Re: 1/6 của "Mẫu giáo lớn".
Mint: Em ngày mai đi chơi ké với thằng em họ học lớp 4. =))
 
Re: 1/6 của "Mẫu giáo lớn".
:)) Mai 1/6, tính đi chợ mua hoa quả về tự ăn mừng. Cơ mà đắt quá lại xách xe về. >:)>:)>:)>:)>:)
1/6 ngày xưa toàn được mẹ mua đồ ăn mình thích cho. Năm nay hơm có. Lại tự kỉ như ba năm gần đây thôi.
 
Re: 1/6 của "Mẫu giáo lớn".
:)) Mai 1/6, tính đi chợ mua hoa quả về tự ăn mừng. Cơ mà đắt quá lại xách xe về. >:)>:)>:)>:)>:)
1/6 ngày xưa toàn được mẹ mua đồ ăn mình thích cho. Năm nay hơm có. Lại tự kỉ như ba năm gần đây thôi.
Lâu lâu rồi em chưa được cảm nhận cái không khí 1/6. =((
 
Re: 1/6 của "Mẫu giáo lớn".
Xóm chị ở toàn trẻ con. Không lẽ mai đi chơi cùng bọn nó. >:)>:)>:)>:)>:) Thể nào chả được chút lộc.
 
Bên trên