Tản văn 15/3/2014

Re: 15/3/2014
Bạn ơi, sau dấu chấm nên cách ra bạn nhé.
 
Re: 15/3/2014
Bạn nên sửa lại đi. Sau dấu chấm, dấu phẩy phải có dấu cách không là bà la sát Cụt nhảy ra... bây giờ. Cẩn thận đấy.
 
Bên trên