Thơ Anh à, em biết lỗi rồi!

Chim Cụt

đang cố gắng dài ra
Gà về hưu
Gạo
1.100
11649991524_791e4d66c3.jpg


Một ngày em không ở bên anh
Thì trời xanh đâu còn là xanh nữa
Cũng chẳng cần khép hay đóng hờ cánh cửa
Ngày cứ lặng lờ trôi...

Người ta xa nhau dần bởi những cái Tôi
Cứ va nhau hàng ngày mà không tiếng động
Mỗi người thấy trong mình có những lần trống rỗng
Chỉ mong phía kia chợt dịu dàng tha thiết gọi tên...

Ngày em không anh chỉ còn là bóng đêm
Lọ hoa trên bàn buông rơi từng cánh mỏng
Thời gian trôi lâu hay chóng...
Phụ thuộc vào cái gì kia???

Đã có lúc tưởng không thể chia lìa
Bởi không dám nghĩ thiếu anh em còn sống
Hãy trở về với em và cùng em xóa đi khoảng trống...
- Anh à, em biết lỗi rồi!

29.12.13
Minh Anh
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Anh à, em biết lỗi rồi!
Re: Anh à, em biết lỗi rồi!
Re: Anh à, em biết lỗi rồi!
Hay.
 
Bên trên