Thơ Bệnh Lạ...

MotKeVoDanh

Gà BT
Tham gia
9/6/14
Bài viết
1.535
Gạo
772,0
anhdep352.jpg

Ơ kìa căn bệnh lạ,
Ta bị từ bao giờ,
Sao mà ta chẳng biết,
Thật khó chịu quá đi.

Sao cứ nghe sét đánh,
Ầm ầm ở đâu đây,
Để lòng mãi lung lay,
Chẳng bao giờ tỉnh nổi.

Bệnh gì đâu lạ quá,
Ta mới gặp lần đầu,
Chẳng biết nó là chi,
Chắc là nặng lắm rồi.

Có ai biết thuốc không,
Cho ta xin một liều,
Liệu bệnh này có hết,
Hay là bị suốt đời.​
 
Bên trên