Có ai là Fan của chết, sập bẫy rồi không ?

Re: Có ai là Fan của chết, sập bẫy rồi không ?
Tống Tử Ngôn đáng yêuuuuuuu :x.
 
Bên trên