Thơ Cùng đất nước hướng về biển Đông!

my sunshine

Gà tích cực
Tham gia
22/3/14
Bài viết
82
Gạo
0,0
Cùng đất nước hướng về biển Đông!
Hỡi ôi!
Người anh hùng của đất nước
Những đứa con của biển Đông đang ngày đêm dậy sòng ngầm
Tiên thơ đã cáo: " Sông núi nước Nam vua Nam ở
Rành rành định phận tại sách trời
Cớ sao lũ bay sang xâm phạm
Chúng ba
y sẽ bị đánh tơi bời".
Sách trời đã định, lãnh thổ nước Nam
Cớ sao Trung Quốc nghịch trời xâm phạm
Con dân nước Nam quyết chí một lòng
Bảo vệ lãnh thổ biển đảo Việt Nam

Hải quân Việt Nam một lòng tranh đấu
Giữ gìn biển Đông không ngại gian khổ
Nhân dân nước Nam đoàn kết chung lòng
Hướng ra biển đông trông ngày thắng lợi

Hỡi ơi!
Người chiến sĩ biển Đông thân yêu!
Các anh là tất cả, niềm tự hào Việt Nam
Vì non sông đất nước, không bao giờ từ nan
Sẵn sàng khi nước cần
Hy sinh vì tổ quốc
Bảo vệ vùng biển Đông
Cho non sông đất nước, cho biển Đông lãnh thổ
Trường tồn mãi ngàn thu!.
 
Bên trên