Tản văn Dành cho anh.

Re: Dành cho anh.
Hết câu sau dấu chấm bạn phải cách ra nhé.
Nói chung là yêu xa thì phải có lòng tin và can đảm lắm lắm luôn ý. :)
 
Bên trên