Đồng hành cùng Gameshow - "Đọc sách hay - Vui chia sẻ" Kỳ 3

Mạnh Trí

Gà cận
Nhóm Tác giả
Gạo
22
poster-chuong-trinh-png.3041

Thời gian cấp bách không tiện nói nhiều, bạn nào đang lẽ loi muốn tìm bạn cùng tham gia Gameshow thì theo đường dẫn này vào nói chuyện với mình nhé! Không phân biệc nam nữ, chỉ cần một bạn cùng lứa (để tiện trao đổi ấy mà.) Khoảng từ hai mươi tới ba bốn mươi tuổi gì đó. Cấp cấp như luật lệnh!
 
Re: Đồng hành cùng Gameshow - "Đọc sách hay - Vui chia sẻ" Kỳ 3
"May I?" =))
...
Đùa chút chứ mình muốn lắm nhưng không có thời gian, và lại không phù hợp với yêu cầu 23 - 24 tuổi như trên. :3
 
Re: Đồng hành cùng Gameshow - "Đọc sách hay - Vui chia sẻ" Kỳ 3
Re: Đồng hành cùng Gameshow - "Đọc sách hay - Vui chia sẻ" Kỳ 3
;;) Chưa tìm được sao?
 
Re: Đồng hành cùng Gameshow - "Đọc sách hay - Vui chia sẻ" Kỳ 3
Re: Đồng hành cùng Gameshow - "Đọc sách hay - Vui chia sẻ" Kỳ 3
sienna Ta không thích chung đội với một con Cá, lửa với nước ứ chơi được với nhau.
Lửa+lửa vẫn là tốt nhất, êm hơ. quachngan99
 
Re: Đồng hành cùng Gameshow - "Đọc sách hay - Vui chia sẻ" Kỳ 3
Bên trên