Hỏi về nghĩa.

Zy.Cel

Gà con
Gạo
0

Hôm nay Vyon có bắt gặp 1 cụm từ như thế này: Hoàng thiên hữu nhãn mà không hiểu ý nghĩa của cụm từ. Ai giải thích giúp Vyon đi! :3

Xincamon ạ! :x
 
Re: Hỏi về nghĩa.
Hôm nay Vyon có bắt gặp 1 cụm từ như thế này: Hoàng thiên hữu nhãn mà không hiểu ý nghĩa của cụm từ. Ai giải thích giúp Vyon đi! :3
Xincamon ạ! :x
Chị không thấy nó đặt trong ngữ cảnh nào. Nhưng chị nghĩ nghĩa của cụm này là "Ông trời có mắt";;). Không biết có hợp với ngữ cảnh của em không:P.
 
Re: Hỏi về nghĩa.
Các bạn ơi cho mình hỏi câu:"Cô chỉ có hai lựa chọn, gả cho tôi, hoặc là vọng tưởng tuyệt xử phùng sinh" thì cụm"vọng tưởng tuyệt xử phùng sinh" nghĩa là gì?
Ai giải thích giúp mình với ạ
 
Re: Hỏi về nghĩa.
Các bạn ơi cho mình hỏi câu:"Cô chỉ có hai lựa chọn, gả cho tôi, hoặc là vọng tưởng tuyệt xử phùng sinh" thì cụm"vọng tưởng tuyệt xử phùng sinh" nghĩa là gì?
Ai giải thích giúp mình với ạ
Chờ xíu ha, mình dùng QT tra cho. :v
 
Re: Hỏi về nghĩa.
Các bạn ơi cho mình hỏi câu:"Cô chỉ có hai lựa chọn, gả cho tôi, hoặc là vọng tưởng tuyệt xử phùng sinh" thì cụm"vọng tưởng tuyệt xử phùng sinh" nghĩa là gì?
Ai giải thích giúp mình với ạ
Từ này nó nằm trong cụm "Tuyệt xử phùng sinh, tự tầm tử lộ". Theo mình hiểu thì nó có nghĩa là "Cô chỉ có hai lựa chọn, gả cho tôi, hoặc hãy nghĩ đến đường chết đi."
"Tuyệt xử phùng sinh" có thể là diệt đường sống.:x
 
Re: Hỏi về nghĩa.
Từ này nó nằm trong cụm "Tuyệt xử phùng sinh, tự tầm tử lộ". Theo mình hiểu thì nó có nghĩa là "Cô chỉ có hai lựa chọn, gả cho tôi, hoặc hãy nghĩ đến đường chết đi."
"Tuyệt xử phùng sinh" có thể là diệt đường sống.:x
Cảm ơn Du Ca, cảm ơn cả Diên Vĩ luôn nhé hehe
 
Re: Hỏi về nghĩa.
Zy.Cel Hoàng thiên hữu nhãn = Trời cao có mắt.
Tuyệt xử phùng sinh là một thành ngữ của Trung Quốc hiểu nôm na là gặp được đường sống trong cõi chết cũng có thể hiểu là thập tử nhất sinh.
"Cô chỉ có hai lựa chọn, gả cho tôi, hoặc là vọng tưởng tuyệt xử phùng sinh" = "Cô chỉ có hai lựa chọn, gả cho tôi hoặc là ảo tưởng có thể tìm thấy một con đường sống trong cõi chết."
 
Bên trên