Hỏi về phiên ngoại của Yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Gạo
3.034
Theo em được biết thì Yêu em từ cái nhìn đầu tiên ngoài ngoại truyện đã có trong sách xuất bản thì còn có thêm mười bốn cái ngoại truyện được Cố Mạn viết ra sau này. Bao gồm:

Ngoại truyện thứ ba: Tên của bé Tiêu.

Các bé cưng nhà họ Tiêu.

Hai anh em và “Sàng tiền minh nguyệt quang…”

Kịch ngắn về hai anh em.

Ngoại truyện liên hợp Vy Vy – Sam Sam.

Ngoại truyện liên hợp Boss pk Đại Thần.

Bé Tông nuôi em.


Ngoại truyện về KO và Mỹ Mi ca.

Hôm nay em viết bài này là muốn hỏi BQT có tính làm thêm mấy cái phiên ngoại này hông? ^^
 
Re: Hỏi về phiên ngoại của Yêu em từ cái nhìn đầu tiên.
Re: Hỏi về phiên ngoại của Yêu em từ cái nhìn đầu tiên.
Hehe. Thế là các bạn đã bị khiếu nại.:)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
 
Re: Hỏi về phiên ngoại của Yêu em từ cái nhìn đầu tiên.
Bên trên