List Transactions ở GSP

Re: List Transactions ở GSP
Của em hiện đến 6/5 là cũ nhất. :3
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: List Transactions ở GSP
Bọn em chụp hình lên anh coi đi, của anh vẫn hiện bình thường à:
Screen Shot 2014-06-05 at 9.47.20 PM.png
 
Re: List Transactions ở GSP
Cái này giống ngân hàng, nó chỉ lưu lại trong thời hạn bao nhiêu ngày thôi em. Mặc định là 30 ngày. Anh vừa chỉnh lại không giới hạn rồi, nhưng chỉ áp dụng trong thời gian tới, những cái 30 ngày trước bị xóa hết rồi.
 
Re: List Transactions ở GSP
Cái này giống ngân hàng, nó chỉ lưu lại trong thời hạn bao nhiêu ngày thôi em. Mặc định là 30 ngày. Anh vừa chỉnh lại không giới hạn rồi, nhưng chỉ áp dụng trong thời gian tới, những cái 30 ngày trước bị xóa hết rồi.
Không có list em chẳng nhớ em đã chuyển xu cho quyển sách nào ý boss ạ :3.
 
Re: List Transactions ở GSP
Không có list em chẳng nhớ em đã chuyển xu cho quyển sách nào ý boss ạ :3.
Anh nghĩ giải pháp là coi tủ nhà mình thiếu sách nào rồi đổi tiếp, chớ sau này cỡ chuyển 1000 lần em dò cũng vất lắm ;)).
 
Bên trên