Thơ Mãi hạnh phúc nhé anh!

Đan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/4/14
Bài viết
738
Gạo
834,6
Ngàn vạn lần chân bước con đường xưa

Em không biết có điều gì thay đổi

Chỉ biết rằng cứ đi hoài chẳng tới

Phía chân trời rợn ngợp bóng hình anh

Xa rồi, người biết không bóng anh dần xa mãi

Em bước đi, sao bước hoài chẳng đặng

Với tay rồi, đành tay nắm lại buông xuôi

Anh nói rằng em nhút nhát, nhát gan

Nhưng người ơi biết không: rằng em sợ

Sợ níu anh, bóng anh mãi dần xa

Anh quay đi, tim em nhói từng tràng

Chỉ câm nín lặng thin không nói

Em đứng đây giữa đôi bờ xưa cũ

Thầm nguyện cầu mãi hạnh phúc nhé anh!
 
Bên trên