Thơ Mối tình xuân!

my sunshine

Gà tích cực
Gạo
0
Mối tình xuân đứt làm đôi mảnh
Mảnh thì ngẩn ngơ mảnh cứ sầu!
Mảnh thì trôi ngược mảnh dạt xuôi
Duyên đã định tơ hồng nay đứt
Tình đầu có đẹp khó nên đôi
Thôi thì xem như làn gió thổi
Đến rồi đi chỉ trong suy nghĩ
Tình đầu đơn giản vậy thôi!
 
Re: Mối tình xuân!
"Tình đầu có đẹp khó nên đôi" - Tình đầu của tớ cũng đẹp, trong sáng, nhưng đúng là khó nên đôi thật, cuối cùng vẫn là mong manh, dễ vỡ.
 
Bên trên