[Offline] - HCM Offline - Lần 2

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Gạo
1.675
Tình hình là bạn Mèo cuối tháng này sẽ về quê, và bạn Mèo muốn gặp mọi người trước khi về. Chiều thứ 4 có bạn nào rảnh không?
Tp. HCM, chúng ta off nhé!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: [Offline] - HCM Offline - Lần 2
Tình hình là bạn Mèo cuối tháng này sẽ về quê, và bạn Mèo muốn gặp mọi người trước khi về. Chiều thứ 4 có bạn nào rảnh không?
Tp. HCM, chúng ta off nhé!
Butchivacucgom , Sienna ?
Chiều thứ Tư tuôi rảnh mà bà không tag tuôi nên tuôi không thèm đi.
 
Re: [Offline] - HCM Offline - Lần 2
Re: [Offline] - HCM Offline - Lần 2
Rõ ràng là bà hỏi có ai rảnh không nghen... :3 Ghét rầu.
Thì đó, hỏi mọi người xem có ai rảnh không, tại đang bàn bạc với Si với chị Tẩy bên Face nên tag hai người đó vô mà.;;)
 
Re: [Offline] - HCM Offline - Lần 2
Không biết, ngụy biện. Đáng lẽ phải tag hết mấy người ở SG vào, đang bàn với hai người đó rồi thì tag vô chi nữa. :3
 
Re: [Offline] - HCM Offline - Lần 2
Tui cũng ở Sì Gòn, cũng rảnh lắm mà không thấy rủ gì hết hà. Thôi Sâu ơi hai đứa mềnh đi với nhau nghen, kệ bả đi. :))
 
Re: [Offline] - HCM Offline - Lần 2
Tui cũng ở Sì Gòn, cũng rảnh lắm mà không thấy rủ gì hết hà. Thôi Sâu ơi hai đứa mềnh đi với nhau nghen, kệ bả đi. :))
Đúng rồi, hai mình tự đi, Ktmb chị ở chỗ mô?
 
Bên trên