Thơ Quên

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gạo
4.000
1340861956972[1].jpg

Thôi quên đi nhớ để làm gì
Ta với người chia hai ngã bước đi
Người chẳng vấn vương ta bận lòng chi nữa
Khi với người ta chỉ là gió thoáng qua.

Nước mắt ơi, trong đêm đừng rơi nữa
Trái tim ơi, xin hãy thôi chờ mong
Đã bước đi đầu ơi đừng ngoảnh lại
Tay buông rồi lòng đừng vướng tơ vương.
 
Re: Quên
Đã bước đi đầu ơi đừng ngoảnh lại
Tay buông rồi lòng đừng vướng tơ vương.

Ta gặp nhau giữa tả hữu đôi đường
Ngược gió chiều nên yêu thương ngược bóng
Nhắc lại chi câu luyến ái xót lòng
Cho tủi phận... em thấy mình long đong...

xiaofang nhà Huyễn làm thơ hay vậy mà dấu nha. :-s
 
Bên trên