Sếp bự lạm dụng chức quyền ức hiếp dân lành

Ryan Nguyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Gạo
66
Cả nhà, cả nhà ơi. Có ai bị sếp bự xóa bài không? Em vừa bị xóa với lý do không thể ngớ ngẩn hơn được nữa: Thích thì xóa. Anh này bắt đầu lạm dụng chức quyền để xóa bài tùy tiện, ức hiếp dân lành. Mọi người, xông lên lật đổ chính quyền "Nhữ Đình Hoạt".
 
Re: Sếp bự lạm dụng chức quyền ức hiếp dân lành
"Me too".:((
 
Re: Sếp bự lạm dụng chức quyền ức hiếp dân lành
Chắc ảnh xóa mấy bài tám chuyện không liên quan thôi. :))
 
Re: Sếp bự lạm dụng chức quyền ức hiếp dân lành
Lý do đúng là: Spam ở box Góc tâm sự riêng. :))
Chắc lão ấy ngại viết dài. :v
Ta nói gái Thảo, cớ sao gái giàu quá vậy! Có mó-nì mua đất chuyển nhà tới lui hoài nha! :))
 
Re: Sếp bự lạm dụng chức quyền ức hiếp dân lành
Chiến dịch dọn dẹp Spam của Gác Sách bắt đầu =)). Thích thì xóa thôi =)). Ai có khiếu nại thì gửi cho tớ nhé =)).
 
Bên trên