Tạo Logo của Gác Sách vào ảnh.

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Gạo
334
Nhiều lúc em muốn cho logo Gác Sách vào ảnh truyện của mình nhưng em lại chăng biết lấy logo Gác Sách ở đâu. Mong mọi người chỉ cho với.
 
Re: Tạo Logo của Gác Sách vào ảnh.
Tag chị Andu. :v
 
Re: Tạo Logo của Gác Sách vào ảnh.
Cái này nó đúng hơn nè. (Từ cái lúc đăng kí làm thiết kế viên nhưng lại thôi).
 
Re: Tạo Logo của Gác Sách vào ảnh.
Re: Tạo Logo của Gác Sách vào ảnh.
Mà chị Chim Cụt ơi em đăng kí làm thiết kế viên 1 lần rồi giờ em đăng kí lại được không ạ?
 
Bên trên