[Thắc mắc] Về ẩm thực và hội họa.

Vyon

Gà tích cực
Gạo
0

Tui luôn thắc mắc vấn đề như thế này: Quả cam được gọi là quả cam vì nó có màu cam, hay là màu cam được gọi là màu cam vì nó có màu giống quả cam?

Ai vô trả lời giùm. >:D<>:D<
 
Re: [Thắc mắc] Về ẩm thực và hội họa.
Thế này thì có khác gì hỏi gà có trước hay trứng có trước.:))
 
Re: [Thắc mắc] Về ẩm thực và hội họa.
Thế này thì có khác gì hỏi gà có trước hay trứng có trước.:))

Hai cái nó khác nhau má. =)) Gà với trứng có mqhệ mẹ con, màu cam và quả cam ứ có quan hệ bố mẹ bố con gì hết. :))
 
Re: [Thắc mắc] Về ẩm thực và hội họa.
Tui luôn thắc mắc vấn đề như thế này: Quả cam được gọi là quả cam vì nó có màu cam, hay là màu cam được gọi là màu cam vì nó có màu giống quả cam?

Ai vô trả lời giùm. >:D<>:D<
Theo mình màu cam được gọi là màu cam vì nó có màu giống quả cam. :v
Quả cam sành màu xanh vẫn bị gọi là cam.

Cam sành chắc gọi là cam vì cơ cấu giống quả cam. :-s:D
 
Re: [Thắc mắc] Về ẩm thực và hội họa.
Toàn kiểu ngụy biện một cách BT.=)) Đúng là xóm tám có khác.
 
Bên trên