Thông báo Thái độ khi góp ý, bình luận và Quyền quản lý bình luận của tác giả

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Re: Thái độ khi góp ý, bình luận và Quyền quản lý bình luận của tác giả
Biết đâu ấn nhầm đó. :))
Không phải nhầm đâu chị. :'( Bạn đó xóa toàn bộ cmt của em trong truyện của bạn đó mà. :D Sau vụ này thì em cũng bắt đầu ít đọc và ít còm trên gác hơn. :3 Không muốn ôm việc vào người nữa.
 

Hà Thái

Gà cận
Nhóm Tác giả
Re: Thái độ khi góp ý, bình luận và Quyền quản lý bình luận của tác giả
Không phải nhầm đâu chị. :'( Bạn đó xóa toàn bộ cmt của em trong truyện của bạn đó mà. :D Sau vụ này thì em cũng bắt đầu ít đọc và ít còm trên gác hơn. :3 Không muốn ôm việc vào người nữa.
Không được lâu đâu em. Rồi em lại còm lại thôi. (Suy ra từ kinh nghiệm của bản thân). Chỉ có điều có lẽ chọn lọc đối tượng hơn. :)
 
Bên trên