[Thảo luận - Vote][Game]Event - Thỏ và Sói (RABBIT DOUBT)

Đỗ Doanh

Xấu Xa
Tham gia
11/1/14
Bài viết
624
Gạo
7.760,0
Topic này dành cho các bạn thảo luận cũng như vote trong Text-Game lần này.

Danh sách người chơi:

1. thao1011 (Thỏ - bị Sói thịt)
2. Diên Vĩ (Sói - bị treo cổ)
3. Sienna (Thỏ - bị Sói thịt)
4. latengok (Sói - bị treo cổ)
5. Vyon (Thỏ - bị Sói thịt)
6. JuBy Wind
7. Mai
8. auduong_yy (Thỏ - bị Sói thịt)
9. nguyenthithuytien
10. quachngan99
11. JustinZ (Thỏ - bị Sói thịt)
12. cadao (Thỏ - bị treo cổ)
13. Chim Cụt (Sói - bị treo cổ)
Quy Định Vote

Một phiếu chọn hợp lệ phải được in đậm. Ví dụ: Vote: xxx, Unvote: xxx, Novote.

- Khi người chơi đã Vote rồi nhưng muốn chọn lại thì đầu tiên người chơi phải bỏ chọn (Unvote) trước rồi mới Vote lại. Ví dụ: người chơi đã Vote: Đỗ Doanh nhưng sau đó lại muốn Vote: Chim Cụt thì người chơi phải Unvote: Đỗ Doanh rồi sau đó mới Vote: Chim Cụt.

- Trong 1 ngày, 1 người chơi chỉ được Vote 1 người.

- Một ngày người chơi bắt buộc phải có Vote hoặc Novote nếu ngày hôm đó người chơi không post bài Vote hay Novote thì trò chơi sẽ mặc định là người chơi chọn Novote.

- Phiếu chọn của người chơi không hợp lệ cũng được tính là Novote.

- Vote của ngày nào chỉ tính trong ngày đó.

- Quyết định treo cổ ai được thi hành khi người chơi đó có số vote bằng hoặc lớn hơn phân nửa toàn bộ số lượng người chơi còn lại, nếu là số lẻ sẽ được làm tròn lên. Ví dụ: còn lại 6 người chơi thì người chơi nào nhận đủ 3 phiếu Vote thì xác định đi, nếu còn lại 7 người chơi thì 7/2 = 3,5 phiếu làm tròn là 4 -> phải có 4 phiếu vote mới bị treo.

- Hết một ngày không ai nhận đủ số phiếu thì ngày đó không ai bị treo.
Lưu ý:
- Không được Edit bài với bất cứ lý do gì.
- Xem lại luật chơi tại Topic [Game] Event - Thỏ và Sói (RABBIT DOUBT).
- 12 giờ đêm là hạn chót để vote. Quá 12 giờ đêm mà ai vote thì sẽ tính đó là vote của ngày hôm sau.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Diên Vĩ

Gà BT
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.638
Gạo
124,0
Re: [Thảo luận - Vote][Game]Event - Thỏ và Sói (RABBIT DOUBT)
Vote: nguyenthithuytien.
 

Đỗ Doanh

Xấu Xa
Tham gia
11/1/14
Bài viết
624
Gạo
7.760,0
Re: [Thảo luận - Vote][Game]Event - Thỏ và Sói (RABBIT DOUBT)
Một số gợi ý - lưu ý dành cho Thỏ: Vote cẩn thận kẻo giết nhầm đồng đội của mình. Sói được chọn bằng cách đánh số thứ tự cho từng người chơi rồi random. ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/4/14
Bài viết
509
Gạo
934,0
Re: [Thảo luận - Vote][Game]Event - Thỏ và Sói (RABBIT DOUBT)
Vote: cadao.
 

Vyon

Gà tích cực
Tham gia
13/4/14
Bài viết
130
Gạo
0,0
Re: [Thảo luận - Vote][Game]Event - Thỏ và Sói (RABBIT DOUBT)
Vote: JustinZ
 

Diên Vĩ

Gà BT
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.638
Gạo
124,0
Re: [Thảo luận - Vote][Game]Event - Thỏ và Sói (RABBIT DOUBT)

Chim Cụt

đang cố gắng dài ra
Gà về hưu
Tham gia
4/12/13
Bài viết
14.361
Gạo
3.100,0
Re: [Thảo luận - Vote][Game]Event - Thỏ và Sói (RABBIT DOUBT)

Diên Vĩ

Gà BT
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.638
Gạo
124,0
Re: [Thảo luận - Vote][Game]Event - Thỏ và Sói (RABBIT DOUBT)
Bên trên