Thơ Trai độc thân

toikhongcodon

Gà con
Gạo
0
Trai độc thân chưa một lần bỏ vợ
Tìm bạn đời để trao đổi văn thơ
Nếu hợp nhãn sẽ tiến tới... chẳng chờ
Xin thành thực, đừng làm tui đau khổ.

Mấy hôm rày bà già vẫn than thở
"Từng tuổi này mày chưa có vợ
Lỡ mai đây khi mỏi gối bạc đầu
Hổng cháu nội thiệt tuổi già quạnh quẽ".

Thấy mẹ buồn, lòng tui đau như xé
Nên quyết lòng đi kiếm ghệ mau mau
Liều thân trai giữa chốn vàng thau
Mười hai bến nước... trong nhờ... đục chạy

Anh yêu thật mà em đừng giãy nảy
Anh đây galand, tử tế, đàng hoàng
Hồi xa xưa cũng đôi lúc ngủ hoang
Giờ tu tỉnh, ăn chay muốn ngủ mặn.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Re: Trai độc thân
Chẳng rõ người thành tâm hay giả ý
Dám bon chen nơi miệng sói hang hùm
Rõ rành rành đây địa phận lùm xùm
Đếm không hết nào sắc lang, sắc nữ.

Nay xin phép viết đề vài ba chữ
Đây xin được tự ứng cử một phen
Duyên phận xin gặp lại chốn diễn đàn
Chờ đây đủ ba mươi mình tiến tới.
 
Bên trên